Dus jij wilt een dag vrij …?

Besef je eigenlijk wel watje vraagt.....? 

 Een jaar heeft 365 dagen, waarop gewerkt kan worden.

Er zitten 52 weken in een jaar en in elke week ben je al 2 dagen vrij.

Zo blijven er dus nog 261 dagen over.

Per dag werkje 16 uur niet, wat gelijk staat met 170 dagen, zodat er nog 91 dagen over blijven.

Iedere dag besteed je 30 minuten aan het drinken van koffie, wat overeenkomt met 23 dagen per jaar.

Er blijven dus maar 68 dagen over om te werken.

Verder heb je 1 uur lunchpauze per dag, wat gelijk staat met 46 dagen zodat er nog 22 dagen over blijven.

Normaal gesproken ben jij 2 dagen per jaar ziek zodat er nog maar 20 over blijven.

Wij hebben in Nederland 5 verplichte feestdagen per jaar. zodat er nog 15 werkbare dagen over blijven.

Daarvan geven we je met een genereus gebaar 14 dagen vakantie.

zodat er nog 1 dag over blijft om te werken ……….

en jij wilt godver die éne dag vrij !!!!!!

Buienradar

Contact


Copyright © 2020 Habesoft.